משרד ומרכז מבקרים

משרד ומרכז מבקרים

פרוייקט חשוב נוסף הוא הקמת משרד מסודר בכניסה לבית המחסה, ועמו גם מרכז מבקרים שישמש את הקהל הרחב. בכוונתנו לפתוח את בית המחסה לביקורים לקהל הרחב בשעות ובימים מסויימים, ולקיים ימי אימוץ באווירה הפסטורלית של בית המחסה בינות לפרדסים. בנוסף, אנו מתכננים להפוך את בית המחסה למרכז חינוכי, שיקרב וינגיש ילדים ונוער לחתולים ושיחנך לצער בעלי חיים ולאהבה ללא תנאי. לשם כך יש צורך במרכז מבקרים שיאפשר קיום פעילויות עבור הקהלים השונים.

אתם יכולים לעזור!

תרומות להקמת המשרד ומרכז המבקרים יסייעו לנו להפוך את בית המחסה לנגיש לציבור. תודה רבה על כל תרומה.